การประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัด จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่30สิงหาคม 2562 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการดำเนินงานของวิชาชีพในการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆและติดตามการดำเนินกิจกรรมบุหรี่ในโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งชี้แจงและเผยแพร่โปรแกรมบุหรี่สหวิชาชีพให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

583649
Today
This Month
All days
267
4009
583649