ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบ

ขอเชิญอบรมออนไลน์ กับสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรมสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบ

ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 16 พฤกษภาคม พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 2 ลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

*ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ ( ลงได้แค่ รุ่นเดียวเท่านั้น )

สมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะอาคาร B
ชื่อบัญชี สภากายภาพบำบัด
เลขที่บัญชี 406-545820-0
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

https://pt.or.th/elearning/

บทความที่เกี่ยวข้อง