ผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลก พบ 'Ban บุหรี่ไฟฟ้า' มาตรการดีสุด ปกป้องเยาวชน

นักวิชาการ เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลก พบว่านโยบาย Ban บุหรี่ไฟฟ้า เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการปกป้องเยาวชน ชี้ไทยมีมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าชัด แนะเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในออนไลน์ ซึ่งเป็นหน้าที่กระทรวงดิจิทัลโดยตรง

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง บทความจาก Scientifc Reports ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ได้รายงานการสำรวจสถานการณ์ยาสูบของเยาวชนทั่วโลก (Global Youth Tobacco Surveys) ครั้งล่าสุด ในกลุ่มเยาวชนอายุ 13–15 ปี ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 75 ประเทศ ระหว่าง พ.ศ.2557–2562 พบว่า ใน 13 ประเทศ เยาวชนมากกว่า 80% มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป โดยโปแลนด์มีการรับรู้สูงที่สุด 95.8% ขณะที่มากกว่า 10% ของเยาวชนใน 30 ประเทศ มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยอิตาลีใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 55.1%

“ซึ่งการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้และสถานะการกำกับดูแลบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศ พบว่า ทวีปยุโรปรับรู้และใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด (74.6% และ 34.5%) ประเทศที่มีรายได้สูงก็รับรู้และใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด (83.6% และ 39.4%) ด้วยเช่นกัน โดยอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันสูงขึ้นตามลำดับ เป็นที่น่าสนใจที่เยาวชนในประเทศที่มีนโยบายจำกัดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยจำกัดเฉพาะสารนิโคตินหรือสารบางชนิด มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าประเทศที่ใช้นโยบายอื่นประมาณ 1.8 เท่า ในขณะที่ประเทศที่มีการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า (ban of e-cigarettes) มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าน้อยกว่าประเทศที่ไม่มีนโยบายนี้ประมาณ 0.6 เท่า สอดคล้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในประเทศที่ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจะต่ำกว่า ประเทศที่ใ ช้มาตรการอื่นซึ่งอ่อนกว่า” ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าว

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าวว่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่านโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า เป็นมาตรการดีที่สุด ที่สามารถช่วยลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนลงได้ ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าชัดเจนที่ดีมาก จาก ‘มาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า’ เพื่อปกป้องเยาวชนไทย แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้องจัดการการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในช่องทางออนไลน์ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขนะนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง.-008

Credit : https://www.naewna.com/likesara/717415

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

765671
Today
This Month
All days
412
19099
765671