รู้หรือไม่สูบบุหรี่อันตรายเทียบเท่าภัยร้าย "PM2.5"

ช่วงนี้มลภาวะทางอากาศที่เกิดจาก PM2.5 กำลังรุนแรงอย่างมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แต่ท่านรู้หรือไม่? การสูบบุหรี่มีพิษภัยมีพิษภายไม่แพ้กัน
หากเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพของความอันตรายของการหายใจเอาฝุ่น PM2.5 เข้าไปกับการสูบบุหรี่ ผลการวิจัยพบว่า สูบบุหรี่ 1 มวน มีค่าเทียบเท่ากับการสูด PM2.5 22 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร เป็นเวลา 24 ชม.

ร่วมกันใส่ใจสุขภาพของท่านวันนี้เลี่ยงฝุ่น PM2.5 กันแล้ว อย่าลืมเลี่ยงบุหรี่กันด้วยนะครับ ^^ #ptnosmoke #pm2.5

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

765761
Today
This Month
All days
84
19189
765761