เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่" ได้เข้าร่วมออกบูธของเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่" ได้เข้าร่วมออกบูธของเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

541396
Today
This Month
All days
101
16479
541396