เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนก่อนป่วย” (Change 4 Health)

เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนก่อนป่วย” (Change 4 Health) เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่บุคลากรวิชาชีพสุขภาพและภาคประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ลาด Eden Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนักกายภาพบำบัดและนิสิตกายภาพบำบัด เข้าร่วม งานจำนวน 16 คน  และมีการแสดง “โชว์-ออกกำลังกาย ไม่ยาก ไม่แพง ไม่เสียเวลา” จากเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

บทความที่เกี่ยวข้อง