“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากองค์กรวิชาชีพสุขภาพเรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit On Tobacco Control) ซึ่งจัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้อง Grand Hall โรงแรมแอทธินีโฮเทล กทม.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

541421
Today
This Month
All days
126
16504
541421