กายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ร่วมจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 "อย่าปล่อยให้บุหรี่เผาปอด" ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก มีกิจกรรม ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนที่สนใจในเรื่องพิษภัยของบุหรี่
2. รณรงค์ให้ประชาชน ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่โดยสอนวิธีการเลิกบุหรี่โดยใช้ 5 A 5D 5 R
3.ให้การกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี่

 

 

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: