มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีกิจกรรมเป็นโปสเตอร์ขึ้นจอ LCD ของมหาวิทยาลัย เพื่อรณรงค์ฯ และจัดทำวิดีโอรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกลง YouTube 🚭🚭🚭

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: