ตัวแทนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ นำโดย ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม อ.ดร.ฐานิยา กลิ่นโสภณ และ ผศ.ศิรินันท์. จันทร์นหนัก ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ "สานพลังเครือข่าย บริการเข้าถึงง่าย เสริมแรงใจเลิกบุหรี่" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประกายเพชร รร.เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: