ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
กิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยนักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🚭🚭🚭 ฮิต: 16
ประมวลภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 🚭 มหาวิทยาลัยบูรพา ฮิต: 35
ประมวลภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 🚭 มหาวิทยาลัยนเรศวร ฮิต: 18
เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนก่อนป่วย” (Change 4 Health) ฮิต: 92
เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชุนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ส่งผู้นำเครือข่ายเข้าร่วมอบรมเสริมวิทยฐานะสำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ฮิต: 57
คณะกรรมการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติ The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) 2018 ฮิต: 77
สรุปความคืบหน้า เครือข่ายกายภาพบำบัดฯ ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ฮิต: 109
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2561 ฮิต: 86
Logo วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 ฮิต: 184
เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ ฮิต: 163

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: