ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 2561 ฮิต: 176
อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงนาม MOU ชายหาดปลอดบุหรี่ ฮิต: 368
โครงการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ฮิต: 180
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญชวนนักศึกษาสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ ชิงรางวัลมูลค่า รวมกว่า 180,000 บาท ฮิต: 193
โครงการบุหรี่ หน่วยงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลน้ำขุ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ฮิต: 243
วิจัย : สูบบุหรี่ในบ้าน มหันตภัยสารพิษสู่ลูกน้อย ฮิต: 449
“บุหรี่” ยังทำคนไทยตายเพิ่ม เฉลี่ยอายุสั้นหายไป 12.6 ปี ฮิต: 851
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เริ่มบังคับใช้ 4 กรกฎาคม 2560 เน้นคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เยาวชนและควบคุมการตลาด ฮิต: 175
หนังสั้นยาเสพติด โครงการต้นกล้าพันธุ์ดี ฮิต: 436
นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ - สร้างคู่หูดูโอเพิ่ม 100 คู่ เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่แบบสมัครใจ ฮิต: 252

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: