ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
หนังสั้นยาเสพติด โครงการต้นกล้าพันธุ์ดี ฮิต: 461
นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ - สร้างคู่หูดูโอเพิ่ม 100 คู่ เพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่แบบสมัครใจ ฮิต: 298
โพลล์ชี้บริษัทบุหรี่ไร้ความน่าเชื่อถือ ฮิต: 945
คนไทยหนึ่งล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่ ฮิต: 458
สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดโรคปอดและหัวใจเรื้อรัง ฮิต: 852
วิจัยวัยรุ่นพบสูบบุหรี่ไฟฟ้า กระตุ้นพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนเพิ่ม ฮิต: 448
สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 1 เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ฮิต: 180
ขอบคุณนายกและคณะรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนมในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ฮิต: 132
กม.ยาสูบฉลุยห้ามแบ่งซองขาย/สกัดขี้ยาหน้าใหม่ ฮิต: 731
"พรบ.ยาสูบ"ฉลุย-กำหนดอายุผู้ซื้อ 20 ปี ฮิต: 1841

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: