ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
โพลล์ชี้บริษัทบุหรี่ไร้ความน่าเชื่อถือ ฮิต: 920
คนไทยหนึ่งล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่ ฮิต: 446
สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดโรคปอดและหัวใจเรื้อรัง ฮิต: 821
วิจัยวัยรุ่นพบสูบบุหรี่ไฟฟ้า กระตุ้นพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนเพิ่ม ฮิต: 437
สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 1 เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ฮิต: 171
ขอบคุณนายกและคณะรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนมในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ฮิต: 125
กม.ยาสูบฉลุยห้ามแบ่งซองขาย/สกัดขี้ยาหน้าใหม่ ฮิต: 717
"พรบ.ยาสูบ"ฉลุย-กำหนดอายุผู้ซื้อ 20 ปี ฮิต: 1814
Gen Z Academy : Young media producer“คลิปแบบไหน โดนใจ GenZ ใคร ๆ ก็ Like ใคร ๆ ก็แชร์” ฮิต: 993
สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ฮิต: 426

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: