ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ฮิต: 433
ยัน ไม่มีหลักฐานบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า95% ฮิต: 808
คำขวัญและเอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559 ฮิต: 883
กลับบ้านปลอดภัย ไร้บุหรี่และสุรา ฮิต: 1071
'บุหรี่' ภัยร้ายของเยาวชน สสส.เพื่อนที่อยู่เคียงข้างเด็กไทย ฮิต: 1758
ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค ฮิต: 379
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ฮิต: 1018
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย ฮิต: 2194
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ฮิต: 1963
งานกายภาพบำบัดเข้าร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ณ จ.อุบลราชธานี ฮิต: 1394

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: