ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
วันสตรีสากล ขอชายไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ฮิต: 1227
บ.บุหรี่แพ้คดีซองบุหรี่แบบเรียบรอบสอง ฮิต: 1248
ภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกวางตลาดแล้ว ฮิต: 1339
จดหมายเปิดผนึกถึง อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ฮิต: 847
เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่โปะคลัง ฮิต: 1341
๑ ทศวรรษ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ฮิต: 1471
คณะสาธารณสุขประเทศจีน มาศึกษาดูงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย ฮิต: 1526
นักวิจัยเตือน “จีน” อาจมีคนตายเพราะ "บุหรี่" มากถึง 2 ล้านคนในปี 2030 ฮิต: 1215
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก WORLD NO TOBACCO DAY ฮิต: 1464
มะเร็งปอดแชมป์เหตุตายจากมะเร็ง ฮิต: 1761

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: