ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ชื่อ ฮิต
เยาวชนเร่งรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมบุหรี่เพื่อปกป้องเด็ก ฮิต: 2100
กล้าดี กล้าอ้างเกษตรกร เพื่อสงเสริมมะเร็งปอด ฮิต: 3011
ธุรกิจบุหรี่ไม่ใช่สัมมาชีพ ฮิต: 1949
สนับสนุน พรบ. (อัศวชิงชัย) ฮิต: 1987
ก.ม.ควบคุมบุหรี่ใหม่ ไม่ถูกนำเข้า ครม. ฮิต: 2189
หมอประเวศเตือนสติรัฐบาล ให้คิดถึงอนาคตของเยาวชนมากกว่าธุรกิจบุหรี่ ฮิต: 1201
สมุดปกขาวข้อเท็จจริง และความจำเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 1993
ออสเตรเลียยันซองบุหรี่แบบไม่มีโฆษณาทาให้คนสูบบุหรี่น้อยลง ฮิต: 2408
หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม่สุดโต่ง ฮิต: 1092
วอน ครม. ผ่านกฎหมาย คุมยาสูบเพื่อลดคนตายจากมะเร็ง ฮิต: 1077

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: