ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
เยาวชนเร่งรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมบุหรี่เพื่อปกป้องเด็ก ฮิต: 2113
กล้าดี กล้าอ้างเกษตรกร เพื่อสงเสริมมะเร็งปอด ฮิต: 3021
ธุรกิจบุหรี่ไม่ใช่สัมมาชีพ ฮิต: 1965
สนับสนุน พรบ. (อัศวชิงชัย) ฮิต: 1997
ก.ม.ควบคุมบุหรี่ใหม่ ไม่ถูกนำเข้า ครม. ฮิต: 2204
หมอประเวศเตือนสติรัฐบาล ให้คิดถึงอนาคตของเยาวชนมากกว่าธุรกิจบุหรี่ ฮิต: 1215
สมุดปกขาวข้อเท็จจริง และความจำเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 2006
ออสเตรเลียยันซองบุหรี่แบบไม่มีโฆษณาทาให้คนสูบบุหรี่น้อยลง ฮิต: 2419
หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม่สุดโต่ง ฮิต: 1123
วอน ครม. ผ่านกฎหมาย คุมยาสูบเพื่อลดคนตายจากมะเร็ง ฮิต: 1094

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: