ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง ฮิต
มะเร็งปอดแชมป์เหตุตายจากมะเร็ง ฮิต: 1762
เยาวชนเร่งรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมบุหรี่เพื่อปกป้องเด็ก ฮิต: 2119
กล้าดี กล้าอ้างเกษตรกร เพื่อสงเสริมมะเร็งปอด ฮิต: 3026
ธุรกิจบุหรี่ไม่ใช่สัมมาชีพ ฮิต: 1969
สนับสนุน พรบ. (อัศวชิงชัย) ฮิต: 2002
ก.ม.ควบคุมบุหรี่ใหม่ ไม่ถูกนำเข้า ครม. ฮิต: 2242
หมอประเวศเตือนสติรัฐบาล ให้คิดถึงอนาคตของเยาวชนมากกว่าธุรกิจบุหรี่ ฮิต: 1253
สมุดปกขาวข้อเท็จจริง และความจำเป็น ของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฮิต: 2026
ออสเตรเลียยันซองบุหรี่แบบไม่มีโฆษณาทาให้คนสูบบุหรี่น้อยลง ฮิต: 2427
หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม่สุดโต่ง ฮิต: 1172

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: