บทความ/งานวิจัย

หัวเรื่อง ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ ฮิต: 156
เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ฮิต: 506
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษเทียบเท่าบุหรี่ปกติ ฮิต: 913
พฤติกรรมสูบบุหรี่ “พ่นควันพิษ ทำลายตนเอง ทำร้ายคนรอบข้าง” ฮิต: 1464
treatment of Tobaco and alcohol a role of PT ฮิต: 1823
The role of physical therapists in smoking cessation ฮิต: 1663
บทบาทของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยบนเวทีโลก ฮิต: 2066
บทบาทของเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2888
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่ ฮิต: 1405
บุหรี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ฮิต: 1415
ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการ ฮิต: 1653
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ฮิต: 2157
ผลของการใช้หลักสูตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา ฮิต: 1725
ผลของภาพคำเตือนต่อการรับรู้และความตั้งใจในการสูบบุหรี่ ฮิต: 1306
ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ฮิต: 2043

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: