บทความ/งานวิจัย

ชื่อ ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ ฮิต: 82
เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ฮิต: 476
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษเทียบเท่าบุหรี่ปกติ ฮิต: 874
พฤติกรรมสูบบุหรี่ “พ่นควันพิษ ทำลายตนเอง ทำร้ายคนรอบข้าง” ฮิต: 1175
treatment of Tobaco and alcohol a role of PT ฮิต: 1636
The role of physical therapists in smoking cessation ฮิต: 1493
บทบาทของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยบนเวทีโลก ฮิต: 1902
บทบาทของเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2781
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่ ฮิต: 1328
บุหรี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ฮิต: 1320
ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการ ฮิต: 1547
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ฮิต: 2042
ผลของการใช้หลักสูตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา ฮิต: 1618
ผลของภาพคำเตือนต่อการรับรู้และความตั้งใจในการสูบบุหรี่ ฮิต: 1206
ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ฮิต: 1930

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: