บทความ/งานวิจัย

หัวเรื่อง ฮิต
Cross-cultural adaptation and reliability of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) on Thai smokers ฮิต: 17
Effects of Smoking on Chest Expansion, Lung Function, and Respiratory Muscle Strength of Youths ฮิต: 14
Effect of exercise type on smoking cessation: a meta‑analysis of randomized controlled trials ฮิต: 30
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ ฮิต: 182
เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ฮิต: 523
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษเทียบเท่าบุหรี่ปกติ ฮิต: 930
พฤติกรรมสูบบุหรี่ “พ่นควันพิษ ทำลายตนเอง ทำร้ายคนรอบข้าง” ฮิต: 1570
treatment of Tobaco and alcohol a role of PT ฮิต: 1856
The role of physical therapists in smoking cessation ฮิต: 1704
บทบาทของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยบนเวทีโลก ฮิต: 2093
บทบาทของเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2914
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่ ฮิต: 1429
บุหรี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ฮิต: 1447
ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการ ฮิต: 1673
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ฮิต: 2180

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: