บทความ/งานวิจัย

ชื่อ ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ ฮิต: 65
เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ฮิต: 469
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษเทียบเท่าบุหรี่ปกติ ฮิต: 855
พฤติกรรมสูบบุหรี่ “พ่นควันพิษ ทำลายตนเอง ทำร้ายคนรอบข้าง” ฮิต: 1111
treatment of Tobaco and alcohol a role of PT ฮิต: 1604
The role of physical therapists in smoking cessation ฮิต: 1456
บทบาทของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยบนเวทีโลก ฮิต: 1869
บทบาทของเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2760
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่ ฮิต: 1316
บุหรี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ฮิต: 1293
ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการ ฮิต: 1518
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ฮิต: 2013
ผลของการใช้หลักสูตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา ฮิต: 1595
ผลของภาพคำเตือนต่อการรับรู้และความตั้งใจในการสูบบุหรี่ ฮิต: 1182
ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ฮิต: 1900

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: