เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีกิจกรรมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมบุหลัน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยมีนักกายภาพบำบัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 รวม 70 คน เข้าร่วมอบรมในเรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่อีกด้วย

จากรูปด้านบน (ซ้ายไปขวา) คือ รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร ผู้รับผิดชอบโครงการ กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด ถัดมาผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ รศ.ดร.อรสา. พันธ์ภักดี. วิทยากร

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: