กิจกรรมเครือข่าย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2557

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม คณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด ได้จัดประชุมเพื่อระบุแผนงานระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในส่วนภูมิภาค/ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร จากภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: