ขอบคุณนายกและคณะรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนมในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนางสาวบังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ นำตัวแทนเยาวชนอาเซียน เข้าพบ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณนายกและคณะรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนมาตรการต่างๆ ในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด รวมทั้งมอบสื่อรณรงค์เพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่จากเยาวชนอาเซียนปลอดบุหรี่ ที่ออกแบบเองเป็นภาษาแต่ละประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล 

บทความที่เกี่ยวข้อง