คณะกรรมการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติ The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT) 2018

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2561 คณะกรรมการเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติ The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health  (APACT) 2018 ที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยในการประชุมมีประเด็นสำคัญคือ เน้นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนบริโภคยาสูบ เนื่องจากในประเทศอินโดนีเซียมีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่จำนวนมากขึ้นและส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ทั้งนี้ ในอีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวเป็นครั้งที่ 13

บทความที่เกี่ยวข้อง