กิจกรรมเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ส่วนภูมิภาค/ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ส่วนภูมิภาค/ชุมชน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเช้า เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยที่มีประวัติติดบุหรี่ นำโดย รศ.ดร.กภ.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม การเสวนาเรื่อง การบูรณาการกายภาพบำบัดเพื่อเลิกยาสูบกับงานประจำ โดย กภ.อัญภัชชา สาครขันธ์ กภ.รัตนพล ก๋าวงค์ รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร การบรรยายเรื่องการคีย์ข้อมูลในฐานข้อมูล PTcigar โดย กภ.ภูดิศ สะวิคามิน  และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องการให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและสาธิตในหัวข้อ Brief Intervention for Routine Practice of Physical Therapists โดย กภ.ภาวิณี วิไลพันธ์ ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า 1 อาคารพิฆเนศวรสังกาศ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

960025
Today
This Month
All days
780
30917
960025