กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" นิสิตกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก" นิสิตกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมรณรงค์ภายใต้คำขวัญประจำปี คือ "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า" โดยการถ่ายรูปร่วมกับป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ตามสถานที่ต่างๆ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และใน ห้างสรรพสินค้า เพื่อร่วมต่อต้านการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ อันเป็นภาระกิจหนึ่งของวิชาชีพสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ของประชากรไทยในอนาคต

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

904565
Today
This Month
All days
788
24472
904565