• เครือข่ายกายภาพบำบัด
  เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  วิสัยทัศน์นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดมีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคม
 • เครือข่ายกายภาพบำบัด
  เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  พันธกิจสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในภูมิภาค/ชุมชน
 • เครือข่ายกายภาพบำบัด
  เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

  พันธกิจพัฒนาระบบเสริมแรงให้กับนักกายภาพบำบัดในการนำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบไปบูรณาการในงานประจำ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 • 1
 • 2
 • 3
"คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก (WORLD NO TOBACCO DAY) : ปี 2561 (2018) บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart) ปี 25660 (2017) บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco : a threat to development) ปี 2559 (2016) ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get Ready for plain packaging) ปี 2558 (2015) หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย (Stop illicit trade of tobacco products) : ปี 2557 (2014) บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco) : ปี 2556 (2013) ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship) : ปี 2555 (2012) จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Interference) : ปี 2554 (2011) พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)) : ปี 2553 (2010) หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Gender and Tobacco with Emphasis on Marketing to Women) : ปี 2552 (2009) บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings) : ปี 2551 (2008) เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco – free Youth) : ปี 2550 (2007) ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส (Smoke - Free Environments) : ปี 2549 (2006) บุหรี่ทุกชนิด นำชีวิตสู่ความตาย (Tobacco : Deadly in any form or disguise) : ปี 2548 (2005) ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control) : ปี 2547 (2004) ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง (Tobacco and Poverty (A Vicious Control)) : ปี 2546 (2003) ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน (Tobacco Free Films , Tobacco Free Fashion) : ปี 2545 (2002) กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Tobacco – Free Sports : Play it clean) : ปี 2544 (2001) เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใสปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second – Hand Smoke : Let’s Clear the Air) : ปี 2543 (2000) บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ (Tobacco kills don’t be Duped) : ปี 2542 (1999) อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา ... เลิกบุหรี่ (Leaving the pack behind) : ปี 2541 (1998) คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco) : ปี 2540 (1997) ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a tobacco - free world) : ปี 2539 (1996) ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ (Sports and the arts : play it tobacco free) : ปี 2538 (1995) บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด (Tobacco costs more than you think) : ปี 2537 (1994) ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่ (The media against tobacco) : ปี 2536 (1993) บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ (Health services , our window to a tobacco – free world) : ปี 2535 (1992) ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย (Tobacco free work places : Safer and healthier) : ปี 2534 (1991) สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ (Public places and transport :Better be tobacco free) : ปี 2533 (1990) เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่ (Growing up without tobacco) : ปี 2532 (1989) ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ (Women and Tobacco : at Added risk) : ปี 2531 (1988) บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ (Between tobacco and health , choose health)

เครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่"

📣📣📣ทางเครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย “ปลอดบุหรี่” ได้เพิ่มช่องทางการส่งเนื้อหาข่าว
สำหรับเผยแพร่ลงเว็บไซต์ และ Facebook ของเครือข่ายกายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทย "ปลอดบุหรี่" 🚭
โดยท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดได้ที่ Link >>https://forms.gle/WQmgdcXozcoEckTc6

 

 

 

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บบอร์ดระดับใด?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: