การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดในการให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องการเลิกบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดในการให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องการเลิกบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 และ 3

บทความที่เกี่ยวข้อง