กิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยนักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🚭🚭🚭

บทความที่เกี่ยวข้อง