คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากองค์กรวิชาชีพสุขภาพเรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit On Tobacco Control)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากองค์กรวิชาชีพสุขภาพเรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit On Tobacco Control) ซึ่งจัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้อง Grand Hall โรงแรมแอทธินีโฮเทล กทม.
ในการนี้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ สถาบันการศึกษาทางกายภาพบำบัด ในการชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ จำนวน 6 สถาบัน ได้แก่
1. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
2. คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียว จ.สมุทรปราการ
3. คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
4. คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จ.นครปฐม
5. คณะกายภาพบำบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
6. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
*** ขอแสดงความยินดีกับทุกสถาบันที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วย***

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

541450
Today
This Month
All days
155
16533
541450