ตัวแทนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ "สานพลังเครือข่าย บริการเข้าถึงง่าย เสริมแรงใจเลิกบุหรี่"

ตัวแทนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ นำโดย ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม อ.ดร.ฐานิยา กลิ่นโสภณ และ ผศ.ศิรินันท์. จันทร์นหนัก ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ "สานพลังเครือข่าย บริการเข้าถึงง่าย เสริมแรงใจเลิกบุหรี่" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประกายเพชร รร.เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

358954
Today
This Month
All days
717
7905
358954