ตัวแทนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ "สานพลังเครือข่าย บริการเข้าถึงง่าย เสริมแรงใจเลิกบุหรี่"

ตัวแทนเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ นำโดย ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม อ.ดร.ฐานิยา กลิ่นโสภณ และ ผศ.ศิรินันท์. จันทร์นหนัก ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ "สานพลังเครือข่าย บริการเข้าถึงง่าย เสริมแรงใจเลิกบุหรี่" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประกายเพชร รร.เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

บทความที่เกี่ยวข้อง