ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สำหรับอาจารย์ และนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด จำนวน 10 ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สำหรับอาจารย์ และนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 
เงื่อนไขการรับทุน
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับป.ตรี สาขากายภาพบำบัด โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ
2. ผลิตผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมทางกายภาพบำบัดเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือบุหรี่ จำนวน 1 โครงการ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สนใจติดต่อ: ผศ.ดร.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

706455
Today
This Month
All days
542
2507
706455