ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 62 🚭โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

กายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ร่วมจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 "อย่าปล่อยให้บุหรี่เผาปอด" ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก มีกิจกรรม ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนที่สนใจในเรื่องพิษภัยของบุหรี่
2. รณรงค์ให้ประชาชน ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่โดยสอนวิธีการเลิกบุหรี่โดยใช้ 5 A 5D 5 R
3.ให้การกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี่

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

358964
Today
This Month
All days
727
7915
358964