ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 62 🚭โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

กายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ร่วมจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 "อย่าปล่อยให้บุหรี่เผาปอด" ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก มีกิจกรรม ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนที่สนใจในเรื่องพิษภัยของบุหรี่
2. รณรงค์ให้ประชาชน ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่โดยสอนวิธีการเลิกบุหรี่โดยใช้ 5 A 5D 5 R
3.ให้การกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี่

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง