โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งด ลด เลิกสูบบุหรี่ ประจำปี 2566 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จัดโดย โรงพยาบาลชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งด ลด เลิกสูบบุหรี่ ประจำปี 2566 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก บริเวณลานน้ำตก อาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 1 โดยมีในงานมีกิจกรรม เสวนา เรื่อง “บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ภัยสุขภาพ ที่อยากให้เลิก” โดย  นายแพทย์แสนพล บุญชัย กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชลบุรี เสวนา เรื่อง “ตัวช่วยเลิกบุหรี่”   โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก บริเวณ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รวมทั้งมีนิทรรศการและกิจกรรมออกกำลังกายบริหารปอด โดย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ซึ่งมีประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้สูบบุหรี่เอง หรือญาติ และ อสม. รวมจำนวน 60 คน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานชั่วคราว ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 089-185-2000

ฝ่ายประสานงาน

อ.กภ.ทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 064-746-7547
E-mail: tadsawiya@go.buu.ac.th

ผู้เยี่ยมชม

765655
Today
This Month
All days
396
19083
765655